utbildning

vi utbildar i

regelverk för SaMD

Kanske har du stött på följande; CE-märkning? MDR? ISO13485? ISO14971?

Vi har djup kompetens inom området för regulatoriskt arbete med SaMD-produkter och håller löpande kurser och utbildningar inom detta.