app för ögonläkare

Allergan International

SSY Engine

Samarbetet med Allergan började våren 2015. Magnus Brandel (medicinsk rådgivare inom oftalmogi) på Norden-kontoret kontaktade oss för att, ögonläkaren och professor Anders Heijl, hade fått en lysande idé. Han hade tagit fram en algoritm för att kunna simulera förväntad synlivslängd för patienter med glaukom. Professor Heijls algoritm implementerad i en app skulle senare komma att utvecklas till det simuleringsverktyg SSY Engine är idag.

Första året jobbade vi tillsammans med att evidensbasera algoritmen och forma konceptet för appen. Hösten 2016 släpptes den första versionen i Sverige. Snart fick Allergans internationella kontor upp ögonen för projektet och ville lansera appen mot fler marknader. Kravet var dock att den skulle uppfylla de olika marknadernas krav på medicintekniska produkter, CE-märkt eller motsvarande.

I takt med att vi CE-märkte SSY Engine insåg vi att vi behövde förbättra vårt kvalitetsledningssystem för att få ytterligare kontroll över den fortsatta utvecklingen av appen (och kommande appar). Som ett led i det arbetet certifierade vi oss mot ISO 13485 våren 2018, vilket gjorde oss unika som Sveriges enda kvalitetscertifierade byrå för utveckling av hälsoappar. Samma år släppte vi SSY Engine, nu CE-märkt medicintekniskt simuleringsverktyg klass I, till ytterligare åtta marknader inom EU och Asien.

Allergans vision är att SSY Engine ska bli världens främsta simuleringsverktyg vid vård av glaukomsjukdom. SSY Engine finns även som webb-app, vilket gör verktyget tillgängligt för fler ögonläkare världen över.

SSY Engine är hittills släppt till följande länder: Sverige, Finland, Norge, Danmark, Österrike, Schweiz, Belgien, Nederländerna, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Spanien, Portugal, Angola, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Mauritius, Libanon, Indien, Sydafrika och Australien.

ssy engine