app för patienter på tecentriq

Roche

Loggbok Tecentriq

En loggbok till patienter på infusionsläkemedlet Tecentriq. I appen ombes patienten logga sitt mående mellan infusionstillfällena. För att få översikt och kunna kommunicera sitt mående med sin sjuksköterska.

Finns att ladda ner på AppStore och Google play.