Appar som framtidens patientstöd

Start - Business - Appar som framtidens patientstöd

Appar som framtidens patientstöd

Om appar som framtidens patientstöd

Vi har bara sett början på vad vård- och hälsoappar kan göra för att effektivisera och hjälpa för såväl vårdsektor som för patienter. Appar och andra digitala stöd kan till exempel stötta vid uppföljning av vårdplaner, fungera som stöd vid förebyggande av sjukdom och stötta till tidigare identifikation av sjukdom. De kan dessutom hjälpa vården att prioritera vilka patienter som behöver hjälp först och mest. Appar kan ge patienter hårdfakta och underlag på sina upplevelser av sin sjukdom och symtom. Och så mycket mer.

appar patientstöd
appar som patientstöd

När man pratar om digital hälsa idag så tänker folk ofta på vårdplattformar, men det är så mycket mer. Jag ser potentialen i vård- och hälsoappar som stöd för patienter och verktyg för vårdgivare. Digital hälsa kommer aldrig ersätta den traditionella hälso- och sjukvården, den kommer komplettera.

I framtiden kommer digitala stöd vara sömlöst implementerade i vårdkedjan. – Paulina, VD på Careful Apps.

Läs hela artikeln här.