Framtidens hälsoapp för endometrios

Start - Hälsoapp - Framtidens hälsoapp för endometrios

Framtidens hälsoapp för endometrios

Vi sitter på H2 Health Hub på Hälsingegatan i Stockholm, mitt bland start up-bolag som alla jobbar för att digitalisera framtidens hälso- och sjukvård. Gemensamt för oss som samlas här är att vi är övertygade om att framtidens vårdkedja börjar, slutar och följs upp digitalt. Hälsoappar och andra digitala hjälpmedel kommer vara i symbios med vården i framtiden.

Det finns otroligt många spännande initiativ inom digital hälsa. Här kommer vi att lyfta fina exempel som skiner lite extra tydligt. Först ut Endometrix och appen som ska förbättra framtidens vård av endometrios.

Endometrios är en folksjukdom

Det är många som inte vet att endometrios är en folksjukdom. I Sverige är endometerios vanligare än diabetes. En av tio kvinnor i menstruerande ålder lider av plågsamma symptom under merparten av sina liv. Ofta av kraftig menstruationssmärta, depression och ofrivillig barnlöshet. Kortfattat orsakas endometrios av att celler som liknar livmoderslemhinnan (endometriet) hamnar utanför livmodern och fastnar på andra organ i buken. Det tar idag i snitt sju år för en kvinna med endometrios-symptom att få sin diagnos. Många lever hela sina liv i ovetskap om sin sjukdom, i tron att de bara har ”lite värre menssmärta” än andra. Det saknas botande behandling men flera behandlingar kan lindra symptomen. Hur sjukdomen yttrar sig varierar från person till person och därför finns det ingen best practice som fungerar på alla. Bäst resultat får man vid individanpassad behandlingsplan.

endometrios

Endometrix – en hälsoapp för kvinnohälsa

Moa Linder och Sushrut Shastri möttes på Karolinska Institutet när de tog en kurs i Design Thinking. Metoden lär i kort hur man identifierar problem och behov i vardagen och sedan hur man tar fram lösningar som faktiskt hjälper människor. Mitchell Isakka, som tidigare jobbat som intensivvårdssjuksköterska, slöt upp i teamet. Tillsammans fann de varandra i intresset för människor. Teamet såg det stora lidandet hos de drabbade av endometrios och ville hjälpa till. Snart lades grunden för den app, Endometrix, som i framtiden kommer hjälpa kvinnor till snabbare diagnos och ökad självkännedom för egenbehandling.

We’ve learned from your stories, your experiences, your feelings. It all started with you. It will continue with you. With us. Women. /Moa Linder

Med hjälp av maskininlärning kommer Endometrix visa på sambanden mellan symptom och hälsoinsatser. Till exempel om en viss diet lindrar symptomen, eller hur sömnen påverkar. Endometrix ger en holistisk bild av kvinnans hälsa. Användaren loggar allt från kost, motion, läkemedel till smärta, sömn och upplevelse av sex. Datan kan användas som underlag i kontakt med sjukvården. Endometrix mål är att tiden för diagnos ska förkortas och att kvinnor med endometrios ska få minskat lidande och ökad livskvalitet.

endometrios

Endometrix tar med stort hjärta och enormt driv stormkliv framåt. I höstas blev de utnämnda till en av Venture Cup´s topp 20 affärsidéer med störst potential 2018 i Sverige.

Spännande, tycker vi. Heja!

Följ deras fortsatta resa här.