case i urval

Allergan Abbvie

SSY Engine

SSY Engine eller Save Sight Years Engine är ett medicintekniskt simuleringsverktyg för ögonspecialister vid behandling av glaukom. Appen och webbsidan är hittills släppt i sexton länder och används flitigt av ögonspecialister världen över i deras dagliga arbete. CE-märkt.

Roche

Loggbok Tecentriq

Roche kom till oss med ett tydligt uppdrag. De ville göra en app av den loggbok de ger ut till patienter på infusionsläkemedlet Tecentriq. I appen ombes patienten logga sitt mående mellan infusionstillfällena.

Släpptes 2018

Actavis

Actavis Woman

Actavis Woman var en loggbok för p-piller som hjälpte kvinnor att hålla koll på att ta sina preventivmedel. Appen innehöll även en dagbok och kalendervy.

Togs ner från App Store 2017. 

Inhouse

BarnAppen

Utvecklades som ett lustprojekt i samband med att grundarna Christian och Thomas hade barn i småbarnsålder. I appen, som följer Svenska BVC-programmet, kan föräldrar logga sina barns utveckling från spädbarnstid fram till skolstart.

Släpptes 2011, fortfarande populär.

Inhouse

PregLog

PregLog är för dig som är gravid och vill hålla koll på din hälsa, både under graviditeten och tiden efter. Finns tillgänglig på svenska och engelska. Ladda ner på AppStore eller Google Play.

Inhouse

AnhörigAppen

Under utveckling..