app for pårørende

samarbeidsprosjekt

de pårørendes nettverk

Vi utvikler en app. Et trygt og sikkert sosialt nettverk for pårørende til personer med schizofreni (og andre psykiatriske tilstander knyttet til høyt stigma). I appen skal du kunne komme i kontakt, lære, dele erfaringer og finne støtte hos andre.

Appen kan lastes ned gratis på AppStore og Google Play.

Vil du være med på å lage et nettverk for slektninger? Akkurat nå leter vi etter 100 slektninger som vil prøve appen.

bakgrunn

Mange psykiatriske sykdommer og spesielt schizofreni er enormt stigmatisert. Pårørende bruker tid tilsvarende deltidsjobber på uformell omsorg. Stigma og misforståelser om sykdom kan gjøre det vanskelig å dele erfaringer med utenforstående. Nesten ingen konkret støtte tilbys. Vi vil endre dette. Vi ønsker å gi pårørende en plattform der de kan møte og styrke hverandre.