app för anhöriga

Samverkansprojekt

anhörigappen

Ett tryggt och säkert socialt nätverk för anhöriga till personer med schizofreni. I appen kan man få kontakt, lära och dela erfarenheter med andra anhöriga. Hitta stöd i de som kan relatera.

Appen är gratis att ladda ner på AppStore och Google Play. Klicka på en av knapparna nedan för att ladda ner.

rsz_11rsz_googleplay_badge
rsz_apple-appstore-button

bakgrund

Många psykiatriska sjukdomar och i synnerhet schizofreni är enormt stigmatiserade. Anhöriga lägger motsvarande halvtidstjänster på informellt vårdande. Stigma och missuppfattningar kring sjukdom kan göra det svårt att dela upplevelserna med utomstående.

Nästan inget konkret stöd erbjuds. Det vill vi ändra på.

Vi vill ge anhöriga en plattform där de kan mötas och stärka varandra.