app för anhöriga

Samverkansprojekt

anhörigappen

Vi utvecklar en app. Ett tryggt och säkert socialt nätverk för anhöriga till personer med schizofreni (och andra psykiatriska tillstånd kopplat till stort stigma). I appen ska man kunna få kontakt, lära och dela erfarenheter. Hitta stöd i andra som kan relatera.

Appen kommer att vara gratis att ladda ner på AppStore och Google Play.

Skulle du vilja vara med och skapa anhörignätverket? Just nu söker vi 100 anhöriga som vill prova appen.

bakgrund

Många psykiatriska sjukdomar och i synnerhet schizofreni är enormt stigmatiserade. Anhöriga lägger motsvarande halvtidstjänster på informellt vårdande. Stigma och missuppfattningar kring sjukdom kan göra det svårt att dela upplevelserna med utomstående.

Nästan inget konkret stöd erbjuds. Det vill vi ändra på.

Vi vill ge anhöriga en plattform där de kan mötas och stärka varandra.